Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

397 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
26 maart 2020 - 31 maart 2020
Het door gemeenten en zorgverzekeraars (niet) doorbetalen van zorgaanbieders die als gevolg van de coronacrisis bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ‘afbestelde’ zorg en ondersteuning
John Kerstens (PvdA)
John Kerstens (PvdA)
20 februari 2020 - 2 maart 2020
Het bericht ‘Zorgverzekeraars, Per Saldo, V&VN en VWS maken afspraken over indicatieproces kindzorg thuis’
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
7 februari 2020 - 28 februari 2020
Zorgen om verantwoord wisselen medicijnen
Corinne Ellemeet (GL)
Corinne Ellemeet (GL)
6 januari 2020 - 17 februari 2020
De falende controle op zorgfraude
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)

Alle
26 maart 2020 - 31 maart 2020
Het door gemeenten en zorgverzekeraars (niet) doorbetalen van zorgaanbieders die als gevolg van de coronacrisis bijvoorbeeld geconfronteerd worden met ‘afbestelde’ zorg en ondersteuning
John Kerstens (PvdA)
John Kerstens (PvdA)
28 februari 2020
De Tegemoetkoming Specifieke Ziektekosten (TSZ)
Renske Leijten (SP)
27 februari 2020
Het bericht dat zorgverzekeraars de revalidatiezorg het mes op de keel zetten
Maarten Hijink (SP)
20 februari 2020 - 2 maart 2020
Het bericht ‘Zorgverzekeraars, Per Saldo, V&VN en VWS maken afspraken over indicatieproces kindzorg thuis’
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
7 februari 2020 - 28 februari 2020
Zorgen om verantwoord wisselen medicijnen
Corinne Ellemeet (GL)
Corinne Ellemeet (GL)
17 januari 2020 - 6 februari 2020
De mogelijke institutionele vooringenomenheid bij het niet vergoeden van afbouwmedicatie
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)
15 januari 2020 - 4 februari 2020
De vergoeding van fysiotherapie bij chronische COPD
Lilianne Ploumen (PvdA)
Lilianne Ploumen (PvdA)
6 januari 2020 - 17 februari 2020
De falende controle op zorgfraude
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)
16 december 2019 - 24 januari 2020
Vorderingen voor het overschrijden van het budgetplafond
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)
13 december 2019 - 30 januari 2020
Het bericht ‘VGZ zet succesproject huisartsen op pauze’
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)
13 december 2019 - 30 januari 2020
Het bericht dat het succesvolle project waarin huisartsen door meer tijd te nemen voor patiënten minder hoeven door te verwijzen niet mag uitbreiden van de zorgverzekeraar omdat dit ziekenhuizen omzet kost
Fleur Agema (PVV)
Fleur Agema (PVV)
11 december 2019 - 17 januari 2020
Het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen
Maarten Hijink (SP), Henk van Gerven (SP)
Maarten Hijink (SP), Henk van Gerven (SP)
3 december 2019 - 27 januari 2020
De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis met Milli Görüs
Bente Becker (VVD), Hayke Veldman (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
29 november 2019 - 28 januari 2020
Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’
Kelly Regterschot (VVD)
Kelly Regterschot (VVD)
7 november 2019 - 12 december 2019
Het bericht ‘Marketingspersoneel zorgverzekeraar VGZ kon bij medische gegevens’
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)
5 november 2019 - 27 november 2019
Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
24 september 2019 - 4 november 2019
Het actief tegenwerken van Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)
23 september 2019 - 23 oktober 2019
Voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)
18 september 2019 - 26 november 2019
De ANW-hiaatverzekering
Evert Jan Slootweg (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 september 2019 - 30 september 2019
Het bericht ‘Verzekeraars mogen ouders wél informeren over tandartsbezoek kind’
Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP)