Kamerstuk 33891-109

Motie van het lid Dik-Faber over regionale inbedding van zorgkantoren

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-109.html
ID: 33891-109
Wijzigingen: 33891-170

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opschaling van zorgkantoren niet wordt uitgesloten;

constaterende dat er bij de hervormingen in de zorg juist voor is gekozen om waar mogelijk zorg zo dicht mogelijk bij mensen en lokaal te organiseren;

spreekt uit, verdere opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's onwenselijk te vinden;

verzoekt de regering om, in overleg te treden met de Wlz-uitvoerders over de regionale inbedding van zorgkantoren en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber