Stemming

Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager

98,0 %
1,3 %


VVD

Van Vliet

50PLUS/Klein

CDA

D66

SGP

PvdA

GL

PVV

SP

PvdD

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het stelsel van langdurige zorg erg complex is;

overwegende dat cliënten gebaat zijn bij iemand die hen onafhankelijk en vanuit het belang van de cliënt gedacht, ondersteunt gedurende het hele proces van indicatiestelling, contact met het zorgkantoor en zorgaanbieder;

verzoekt de regering, in overleg met patiëntenorganisaties, organisaties gericht op onafhankelijke cliëntondersteuning en Zorgverzekeraars Nederland te onderzoeken hoe de functie van een casemanager kan worden vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-103.html