Kamerstuk 33891-154

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 24 september 2014
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-154.html
ID: 33891-154
Origineel: 33891-88

99,3 %
0,0 %

PVV

SGP

D66

GrBvK

PvdA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

GL

SP

50PLUS/Klein

PvdD

CU

CDA


Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88

Ontvangen 24 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Op verzoek van de verzekerde of van zijn vertegenwoordiger betrekt de zorgaanbieder de mantelzorger of mantelzorgers bij de besprekingen.

Toelichting

Dit amendement regelt expliciet dat eventuele mantelzorgers, op verzoek van de cliënt of diens vertegenwoordiger, betrokken kunnen worden bij gesprekken met de zorgaanbieder. Tijdens deze gesprekken worden onder andere afspraken gemaakt over de zorgverlening en de eventuele betrokkenheid van mantelzorgers hierbij. Mantelzorgers kunnen niet verplicht worden om zorgtaken op zich te nemen, noch kunnen cliënten worden verplicht om door mantelzorgers aangeboden ondersteuning te accepteren. Dit amendement regelt echter wel dat formele en informele zorg beter op elkaar afgestemd dienen te worden.

O. van Dijk Van ’t Wout