Stemming

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering.

80,0 %
19,3 %


PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

Van Vliet

PvdD

CDA

SP

50PLUS/Klein

GrBvK

GL

SGP

CU

VVD

PVV


Nr. 108 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN VAN ’T WOUT

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 4.2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2.2a

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waarmee de zorg persoonsvolgend kan worden bekostigd.

Toelichting

Voor de toekomst van de langdurige zorg is het van belang dat, om een zo efficiënt mogelijk organisatie van zorginkoop te bewerkstelligen, mensen hiervoor zo lang mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn. Meer mogelijkheden voor zorgvragers om hun eigen aanbieders te kiezen stimuleert, op lange termijn, zorgaanbieders om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en te innoveren. Meer eigen verantwoordelijkheid stimuleert zorgvragers om verantwoorde zorg in te kopen en hun capaciteiten en talenten aan te spreken.

Er zijn verschillende varianten om dit te organiseren. Bijvoorbeeld de variant waarbij zorginkoop direct plaatsvindt door zorgvragers of hun familie. Dit kan door middel van een persoonsvolgende financiering die men direct kan «inleveren» bij een zorgaanbieder. Of bijvoorbeeld een variant waarbij zorgverzekeraars de WLZ voor eigen verzekerden de persoonsvolgende bekostiging uitvoeren. Zij hebben een zorgplicht en kunnen genormeerde kosten declareren bij het WLZ fonds.

Keijzer Van ’t Wout


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-108.html