Stemming

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering.

80,0 %
19,3 %


50PLUS/Baay-Timmerman

GL

CDA

PVV

SP

D66

SGP

VVD

Van Vliet

PvdA

PvdD

CU

GrBvK

50PLUS/Klein


Nr. 108 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN VAN ’T WOUT

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 4.2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2.2a

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waarmee de zorg persoonsvolgend kan worden bekostigd.

Toelichting

Voor de toekomst van de langdurige zorg is het van belang dat, om een zo efficiënt mogelijk organisatie van zorginkoop te bewerkstelligen, mensen hiervoor zo lang mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn. Meer mogelijkheden voor zorgvragers om hun eigen aanbieders te kiezen stimuleert, op lange termijn, zorgaanbieders om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en te innoveren. Meer eigen verantwoordelijkheid stimuleert zorgvragers om verantwoorde zorg in te kopen en hun capaciteiten en talenten aan te spreken.

Er zijn verschillende varianten om dit te organiseren. Bijvoorbeeld de variant waarbij zorginkoop direct plaatsvindt door zorgvragers of hun familie. Dit kan door middel van een persoonsvolgende financiering die men direct kan «inleveren» bij een zorgaanbieder. Of bijvoorbeeld een variant waarbij zorgverzekeraars de WLZ voor eigen verzekerden de persoonsvolgende bekostiging uitvoeren. Zij hebben een zorgplicht en kunnen genormeerde kosten declareren bij het WLZ fonds.

Keijzer Van ’t Wout


Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering.

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-108.html