Kamerstuk 33891-125

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat – indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend – het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen als dit duurder is dan zorg in een instelling.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 17 september 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-125.html
ID: 33891-125
Origineel: 33891-38

Nr. 125 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 3.3.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. In bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen mag, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend, zorg in natura zonder dat de verzekerde in een instelling verblijft, meer kosten dan verblijf in een instelling.

II

In artikel 3.3.3 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. In bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen mag, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend, een persoonsgebonden budget meer kosten dan verblijf in een instelling.

Toelichting

Dit amendement regelt dat – indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend – het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen als dit duurder is dan zorg in een instelling. De regering kan hierover bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels stellen. Dit amendement komt onder meer tegemoet aan minder- en meerderjarigen die nu al gebruik maken van zorg thuis terwijl de kosten hiervan hoger liggen dan wanneer zij in een instelling zouden verblijven.

Duurdere zorg thuis is in ieder geval acceptabel indien:

  • a) het de wens is van de ouders of verzorgers om de verzekerde thuis te laten wonen, ook als verzekerde meerderjarig is; en

  • b) dat leidt tot een doeltreffende en verantwoorde oplossing; en

  • c) de mantelzorger het resterende deel van de zorg overneemt; en

  • d) indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend.

Het gaat onder meer om de groep waarvoor op basis van deze criteria nu al duurdere zorg thuis is toegestaan. Bovenstaande mogelijkheid ziet niet alleen op minderjarige kinderen, maar is ook mogelijk voor verzekerden die meerderjarig zijn. Ook in andere bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen gevallen kan duurdere zorg thuis mogelijk gemaakt worden.

Dik-Faber