Stemming

Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen

37,3 %
62,7 %


PVV

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

VVD

Van Vliet

PvdD

GrBvK

CU

D66

GL

PvdA

CDA

SGP


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering 510 miljoen euro kort op de contracteerruimte 2015 vanwege de extramuralisering, wat grote gevolgen zal hebben voor verzorgingshuizen;

constaterende dat veel kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen niet de middelen of de schaal hebben voor alternatieven en door deze maatregel gedwongen kunnen worden te sluiten;

van mening dat kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen vaak een belangrijke functie vervullen in het voorzieningenniveau binnen de gemeenschap;

van mening dat de sluiting van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen grote gevolgen heeft voor de gemeenschap, de banen van personeel en de zorg aan ouderen;

verzoekt de regering, de zorgkantoren te verzoeken in hun inkoopbeleid maximaal rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Keijzer


Motie van de leden Leijten en Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen

2014-07-03
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-15.html