Kamerstuk 33891-16

Afschrift van de brief aan de NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 18 augustus 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-16.html
ID: 33891-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2014

Op 27 juni 2014 heb ik u geïnformeerd over het voorlopige budgettair kader Wlz voor 2015 (Kamerstuk 33 891, nr. 13). Door de aanpassing van de GGZ-aanspraken is het voorlopig kader Wlz bijgesteld. Van deze wijziging heb ik de NZa op 11 juli 2014 op de hoogte gesteld. Ter informatie treft u de brief aan de NZa aan1.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn