Kamerstuk 33891-169

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. 33891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-169.html
ID: 33891-169
Origineel: 33891-102

86,7 %
12,7 %

D66

PvdD

GL

PVV

50PLUS/Klein

PvdA

SGP

CU

CDA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

SP

VVD


Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bepaalde groepen niet zullen passen in de standaard-zorgprofielen die op dit moment door het Zorginstituut worden ontwikkeld voor de indicatiestelling van de Wlz; overwegende dat voor deze groepen maatwerk mogelijk moet zijn;

constaterende dat om een soepele overgang mogelijk te maken het werken met de bestaande functies en klassen uit de AWBZ in 2015 waarschijnlijk nog onvermijdelijk zal zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vanaf 2016 de mogelijkheid van een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ kan worden vormgegeven, inclusief een passende bekostigingssystematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk