Stemming

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend

23,3 %
76,0 %


50PLUS/Klein

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

PvdD

D66

CDA

Van Vliet

GrBvK

SGP

SP

VVD

PVV

GL

CU


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft.

Toelichting

Indiener is van mening dat de eigen keuzes die verzekerden al dan niet samen met hun familie willen maken van groot belang zijn. Dit gaat uiteindelijk ook leiden tot een lagere zorgvraag. Door de verzekerden ook de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar ze hun zorg betrekken, wordt volledig tegemoet gekomen aan de eigen regie die in ieder geval beoogd wordt in de Wlz. Door dit amendement krijgt deze zijn plek in de wet zelf.

Keijzer


Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend

2014-09-09
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-45.html