Kamerstuk 33891-68

Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-68.html
ID: 33891-68

70,0 %
29,3 %

SGP

SP

Van Vliet

GL

D66

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

PVV

CU

VVD

PvdA

50PLUS/Klein

PvdD

GrBvK


Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.7, zesde lid, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt in artikel 9.1.7 van het wetsvoorstel, het zesde lid geschrapt. Tot geheimhouding is de Rekenkamer namelijk reeds gehouden door artikel 91, vijftiende lid, van de Comptabiliteitswet 2001 (hierna: CW2001). Artikel 9.1.7, zesde lid, van het wetsvoorstel vormt bovendien een inbreuk op de standaardbevoegdheden en -werkwijze van de Algemene Rekenkamer zoals die zijn geregeld in de CW2001, zo heeft de Algemene Rekenkamer ook bij brief d.d. 5 september 2014 aan de Kamer bericht.

Indiener heeft tot doel de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken. Dit amendement regelt dat.

Keijzer