Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim

96,0 %
3,3 %


GrBvK

D66

CDA

VVD

GL

PvdA

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

SGP

Van Vliet

PVV

50PLUS/Klein

PvdD


Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.2, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat zorgverleners of zorginstellingen medische persoonsgegevens van een persoon alleen met zijn toestemming aan het CIZ kunnen verstrekken. Door het vervallen van het tweede lid van artikel 9.1.2. geldt de situatie die al in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven (art. 7:457 BW). Dat artikel zegt dat gegevens alleen verstrekt mogen worden indien er toestemming is van de cliënt en de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

Otwin van Dijk Bergkamp


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-10
Dossier: 33891
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-50.html