Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim

96,0 %
3,3 %


VVD

GrBvK

SGP

PVV

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

CU

50PLUS/Klein

PvdD

SP

CDA

Van Vliet

PvdA


Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.2, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat zorgverleners of zorginstellingen medische persoonsgegevens van een persoon alleen met zijn toestemming aan het CIZ kunnen verstrekken. Door het vervallen van het tweede lid van artikel 9.1.2. geldt de situatie die al in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven (art. 7:457 BW). Dat artikel zegt dat gegevens alleen verstrekt mogen worden indien er toestemming is van de cliënt en de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

Otwin van Dijk Bergkamp


Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim

2014-09-10
Dossier: 33891
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-50.html