Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken

46,0 %
52,2 %


SP

VVD

GL

D66

VVD

CU

PVV

VVD

SP

PvdA

PvdA

CDA

SP

CDA

VVD

PvdA

CDA

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

PvdA

VVD

CDA

D66

PvdA

VVD

VVD

PvdA

Van Vliet

SP

VVD

PVV

VVD

CDA

VVD

PvdA

CDA

GL

SP

SGP

VVD

VVD

GrBvK

PvdA

PvdA

PvdD

SP

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

PvdA

PvdA

VVD

PvdA

VVD

VVD

PvdA

PVV

CDA

VVD

GL

CDA

CU

PvdA

PvdA

SGP

PvdA

D66

PvdA

VVD

VVD

CDA

VVD

PvdA

CU

SP

PvdA

VVD

GrBvK

VVD

VVD

PvdA

CDA

PvdA

PvdA

D66

CDA

D66

VVD

PvdA

VVD

CDA

D66

VVD

SP

PvdA

PvdA

D66

VVD

VVD

PvdA

VVD

SP

PVV

SGP

PVV

D66

D66

VVD

PvdA

GL

SP

VVD

D66

PVV

PvdA

PvdA

PvdA

PVV

SP

PVV

CDA

PvdA

D66

PvdD

PvdA

VVD

SP

PVV

VVD

PvdA

VVD

D66

PVV

SP

VVD

VVD

PvdA

VVD

PVV

CU

PVV

VVD

SP

VVD

VVD

VVD

PvdA

CU


Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Een Wlz-uitvoerder sluit geen overeenkomst als bedoeld in het eerste lid met zorgaanbieders van wie het in artikel 10.1a.1, eerste lid, bedoelde percentage het op basis van dat lid vastgestelde maximum overschrijdt.

II

Na hoofdstuk 10, paragraaf 1, wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a. Maximum overheadkosten zorgaanbieders

Artikel 10.1a.1

  • 1. Het percentage van de kosten voor de bedrijfsorganisatie en activiteiten van een zorgaanbieder die niet rechtstreeks verband houden met het verlenen van zorg ten opzichte van de omzet van die zorgaanbieder, overschrijdt niet een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen maximum.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken. Geld voor zorgverlening moet niet gaan zitten in randzaken als acquisitie, managementondersteuning, reclame, onnodige overleggen en andere secretariële ondersteuning van bestuurders. Los van het feit dat randzaken afleiden van het organiseren van goede zorg en fatsoenlijk personeelsbeleid, is te hoge overhead een onwenselijke besteding van zorggeld. De hoogte van de norm en de periode van afbouw van bestaande overhead wordt per algemene maatregel van bestuur geregeld. Uiteindelijk zullen zorginstellingen met een te hoge overhead niet meer gecontracteerd worden voor Wlz-zorg.

Leijten Otwin van Dijk


Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-81.html