Stemming

Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde

88,0 %
11,3 %


PVV

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

50PLUS/Klein

PvdD

D66

GL

CU

CDA

PvdA

SP

Van Vliet

VVD


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 3 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, wordt na «recht op zorg» ingevoegd: die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is afgestemd.

Toelichting

Met onderhavig amendement wordt beoogd vast te leggen dat het verzekerde recht op zorg inhoudt dat de zorg op maat van de verzekerde is aangepast. De formulering sluit aan bij de ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo 2015.

Bergkamp


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-03
Dossier: 33891
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-20.html