Kamerstuk 33891-50

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 10 september 2014
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-50.html
ID: 33891-50
Origineel: 33891-31

96,0 %
3,3 %

VVD

SGP

GL

Van Vliet

SP

CU

50PLUS/Klein

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

PVV

PvdA

D66

PvdD


Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.2, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat zorgverleners of zorginstellingen medische persoonsgegevens van een persoon alleen met zijn toestemming aan het CIZ kunnen verstrekken. Door het vervallen van het tweede lid van artikel 9.1.2. geldt de situatie die al in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat beschreven (art. 7:457 BW). Dat artikel zegt dat gegevens alleen verstrekt mogen worden indien er toestemming is van de cliënt en de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

Otwin van Dijk Bergkamp