Stemming

Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg

22,7 %
76,7 %


VVD

50PLUS/Klein

CDA

Van Vliet

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

GrBvK

PVV

D66

SP

GL

SGP

PvdA


Nr. 91 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel personeel wordt vervangen door vrijwilligers;

van mening dat werkverdringing ongewenst is en kan leiden tot kwaliteitsverlies;

verzoekt de regering, werkverdringing in de zorg tegen te gaan en de Kamer hier voor de begroting 2015 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over het tegengaan van werkverdringing in de zorg

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-91.html