Stemming

Amendement van het lid Klaver dat regelt dat de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg niet eerder plaatsvindt dan met ingang van 1 januari 2016

22,7 %
76,7 %


CDA

VVD

GL

D66

PVV

Van Vliet

50PLUS/Klein

CU

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

PvdD

SGP

SP


Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 13.1.1, eerste lid, wordt na «tijdstip,» ingevoegd: dat niet is gelegen voor 1 januari 2016 en.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg niet eerder plaatsvindt dan met ingang van 1 januari 2016.

De hervormingen in de langdurige zorg, waar voorliggend wetsvoorstel onderdeel van uitmaakt, zijn ingrijpend en vergen goede voorbereiding van betrokken partijen. Door de beperkte tijd tussen behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en inwerkingtreding van deze wet, staat een zorgvuldige inwerkingtreding van deze wet onder druk. Gezien de ingrijpende veranderingen in de zorg en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, stelt indiener van dit amendement voor de inwerkingtreding van voorliggend wetsvoorstel met een jaar uit te stellen.

Klaver


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-09
Dossier: 33891
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-46.html