Kamerstuk 33891-78

Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 9 september 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-78.html
ID: 33891-78

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2014

Tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag hebben de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver verzocht om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg (Handelingen II 2013/14, nr. 106, Regeling van Werkzaamheden).

In mijn brief van 8 september over ditzelfde onderwerp (Kamerstuk 33 891, nr. 49) heb ik gemeld dat op de derde dinsdag van september (16 september aanstaande) het premiebeeld voor de komende jaren volgt. Ik heb daar op dit moment geen nieuwe informatie aan toe te voegen. Ik begrijp en ik waardeer de wens van deze leden om zich gedegen voor te bereiden op het debat over de Wlz. Van mijn kant hoop ik op begrip voor de afspraak deze informatie te delen op de derde dinsdag van september. Ik wil nogmaals benadrukken dat de details van de premiegevolgen bij de stemmingen over de Wlz duidelijk zullen zijn.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn