Kamerstuk 33891-94

Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-94.html
ID: 33891-94

19,3 %
80,0 %

SGP

D66

50PLUS/Klein

SP

PVV

GrBvK

CU

PvdA

VVD

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

Van Vliet

PvdD


Nr. 94 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie via de Wlz bekostigd gaan worden per 2016;

van mening dat dit in 2015 ook bekostigd moet worden;

verzoekt de regering, dit per 2015 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten