Stemming

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim

23,3 %
76,0 %


50PLUS/Baay-Timmerman

CU

PVV

CDA

GrBvK

Van Vliet

GL

50PLUS/Klein

SGP

D66

SP

PvdD

PvdA

VVD


Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven


Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-90.html