Stemming

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim

23,3 %
76,0 %


D66

PVV

50PLUS/Klein

GL

VVD

Van Vliet

CU

SGP

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

PvdD

CDA

SP


Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-90.html