Stemming

Amendement van het lid Agema over verzorgingshuizen en het beschermd wonen in de Wlz

9,4 %
87,9 %


PvdA

D66

GL

SP

PvdD

CDA

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

VVD

VVD

SP

PVV

VVD

SP

PvdA

GL

VVD

D66

VVD

PvdA

VVD

PVV

VVD

PvdA

PvdA

CDA

D66

CU

SGP

PvdA

50PLUS/Klein

D66

CU

VVD

VVD

SP

PVV

VVD

D66

D66

GrBvK

VVD

D66

PVV

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

VVD

GL

SP

PvdA

PvdA

SP

VVD

VVD

PvdA

SP

CDA

SP

D66

SGP

VVD

PvdA

VVD

CDA

PvdA

VVD

PvdA

VVD

CDA

VVD

VVD

GrBvK

CDA

SP

PvdA

PvdA

PvdA

CU

PvdA

PVV

VVD

CDA

VVD

PVV

VVD

VVD

PvdA

VVD

PvdA

D66

CU

PVV

PvdA

PvdA

CDA

SP

CU

PVV

VVD

PvdA

SGP

PVV

SP

D66

VVD

VVD

CDA

PvdD

VVD

PvdA

VVD

VVD

PvdA

D66

PvdA

VVD

Van Vliet

D66

SP

PVV

PvdA

VVD

SP

PvdA

VVD

CDA

VVD

PVV

VVD

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

CDA

VVD

PvdA

PvdA

SP

PVV

CDA

PvdA

PvdA

CDA

VVD

GL

SP


Nr. 118 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. dagelijkse begeleiding en verzorging in een beschutte woonomgeving, omdat thuis wonen niet meer gaat;.

2. In onderdeel b, onder 2°, vervalt «zware» en «voortdurend».

3. In onderdeel d wordt na «de uitvoering» ingevoegd: en begeleiding.

Toelichting

Met dit amendement wordt de grondslag van de Wlz verbreed, zodat de verzorgingshuizen en het beschermd wonen er binnen vallen. De financiering wordt herstart en de instellingen worden heropend.

Agema


Amendement van het lid Agema over verzorgingshuizen en het beschermd wonen in de Wlz

2014-09-17
Dossier: 33891
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-118.html