Kamerstuk 33891-75

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-75.html
ID: 33891-75

82,7 %
16,7 %

50PLUS/Klein

VVD

PVV

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

SP

Van Vliet

CDA

SGP

GrBvK

D66

PvdD

CU

GL


Nr. 75 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,.» vervangen door: anders dan op grond van artikel 3.3.3,.

Toelichting

Met dit amendement wordt onderdeel U van de tweede nota van wijziging ongedaan gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ook verzekerden die gebruik maken van een modulair pakket thuis recht hebben op een «zorgplanbespreking».

In de Tweede nota van wijziging staat nu dat het modulair pakket thuis wordt uitgesloten van het zorgplan, omdat er sprake is van meerdere aanbieders en er geen hoofdaanbieder gedefinieerd kan worden. Met dit amendement wordt dit ongedaan gemaakt. De cliënt heeft recht op het opstellen van een persoonlijk plan en het voorleggen hiervan aan de zorgaanbieder(s). Bij het modulair pakket thuis geldt dat het zorgkantoor beoordeelt of de zorg van de verschillende aanbieders van voldoende kwaliteit is. Er is geen reden modulair pakket thuis van het zorgplan uit te sluiten.

O. van Dijk Van ’t Wout Dik-Faber