Stemming

Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex

22,7 %
76,7 %


Van Vliet

CU

PvdD

PvdA

GL

SP

50PLUS/Klein

PVV

GrBvK

D66

SGP

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA


Nr. 93 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds geen plek voor kinderen als Dex is;

van mening dat dit geregeld dient te worden;

verzoekt de regering, een regeling te maken waarmee kinderen als Dex en hun ouders in de toekomst wél een passende plek kunnen creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-93.html