Stemming

Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex

22,7 %
76,7 %


50PLUS/Klein

Van Vliet

PvdD

CU

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

PVV

GL

PvdA

SP

D66

GrBvK

SGP


Nr. 93 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds geen plek voor kinderen als Dex is;

van mening dat dit geregeld dient te worden;

verzoekt de regering, een regeling te maken waarmee kinderen als Dex en hun ouders in de toekomst wél een passende plek kunnen creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-93.html