Stemming

Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging

22,7 %
76,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

Van Vliet

PVV

D66

VVD

CU

SGP

PvdA

CDA

PvdD

GrBvK

GL

SP


Nr. 126 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 3.2.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.2.8

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is die zo veel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verzekerden, voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de verzekerde in de instelling gedurende ten minste het etmaal met zich brengt.

Toelichting

Een mens is lichaam én geest. Bij goede zorg en ondersteuning zijn beiden niet los van elkaar te zien. Langdurige zorg gaat dan ook over meer dan alleen lichamelijke zorg en begeleiding. Het gaat ook om geestelijke verzorging. De nieuwe Wet Langdurige Zorg wordt dé wet voor de langdurige (intramurale) zorg voor mensen met een zware zorgvraag. Deze zorgbehoefte gaat vaak gepaard aan grote levens- en zingevingsvragen. En daarom hoort het recht op geestelijke verzorging thuis in de Wet Langdurige Zorg.

Keijzer


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-17
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-126.html