Kamerstuk 33891-73

Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-73.html
ID: 33891-73

86,0 %
13,3 %

SP

50PLUS/Klein

CU

PvdD

D66

GL

PvdA

PVV

VVD

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

CDA

SGP