Kamerstuk 33891-90

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten , Henk van Gerven
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-90.html
ID: 33891-90

23,3 %
76,0 %

GL

PvdD

VVD

PvdA

CU

CDA

SGP

50PLUS/Klein

PVV

GrBvK

Van Vliet

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

SP


Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven