Kamerstuk 33891-90

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-90.html
ID: 33891-90

23,3 %
76,0 %

CDA

PVV

Van Vliet

CU

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

50PLUS/Klein

D66

PvdD

GL

SP

SGP

GrBvK


Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven