Stemming

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis

82,7 %
16,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

GL

PvdD

PvdA

SGP

SP

50PLUS/Klein

CU

PVV

CDA

GrBvK

D66

Van Vliet

VVD


Nr. 75 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,.» vervangen door: anders dan op grond van artikel 3.3.3,.

Toelichting

Met dit amendement wordt onderdeel U van de tweede nota van wijziging ongedaan gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ook verzekerden die gebruik maken van een modulair pakket thuis recht hebben op een «zorgplanbespreking».

In de Tweede nota van wijziging staat nu dat het modulair pakket thuis wordt uitgesloten van het zorgplan, omdat er sprake is van meerdere aanbieders en er geen hoofdaanbieder gedefinieerd kan worden. Met dit amendement wordt dit ongedaan gemaakt. De cliënt heeft recht op het opstellen van een persoonlijk plan en het voorleggen hiervan aan de zorgaanbieder(s). Bij het modulair pakket thuis geldt dat het zorgkantoor beoordeelt of de zorg van de verschillende aanbieders van voldoende kwaliteit is. Er is geen reden modulair pakket thuis van het zorgplan uit te sluiten.

O. van Dijk Van ’t Wout Dik-Faber


Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Bas van 't Wout (VVD), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-75.html