Stemming

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden

98,0 %
1,3 %


50PLUS/Klein

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

PvdD

SGP

Van Vliet

CU

PVV

SP

PvdA

VVD

D66

GL


Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen;

van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort;

verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Krol


Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden

2014-09-23
Dossier: 33891
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-164.html