Stemming

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden

98,0 %
1,3 %


GrBvK

SP

PvdD

50PLUS/Klein

Van Vliet

PvdA

VVD

PVV

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

GL

SGP

CDA


Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen;

van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort;

verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Krol


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-23
Dossier: 33891
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-164.html