Kamerstuk 33891-159

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 24 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten , Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-159.html
ID: 33891-159

32,0 %
67,3 %

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

CU

PvdA

PVV

50PLUS/Klein

CDA

Van Vliet

SP

VVD

D66

GrBvK

PvdD

GL


Nr. 159 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1471

Ontvangen 24 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 11.1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Tot de in het zesde lid behorende groepen verzekerden behoort in elk geval de groep van verzekerden met een lichamelijke handicap die per week per verzekerde meer dan 25 uur persoonlijke zorg nodig heeft.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel zoals bedoeld in de brief van 9 september 33 891, nr. 67 in 2015 onder de Wlz gaan vallen. Hierdoor kan in het eerste jaar bezien worden of zij in de Wlz kunnen blijven en wordt bereikt dat zorg en ondersteuning waar deze groep niet zonder kan per 1 januari 2015 in ieder geval gegarandeerd is. De indieners zijn namelijk van mening dat deze groep verzekerden zeer gebaat is bij duidelijkheid en consistentie.

Keijzer Leijten Klaver Krol