Stemming

Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz

72,7 %
26,7 %


SGP

GL

CDA

SP

Van Vliet

50PLUS/Klein

D66

PVV

PvdD

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

VVD

GrBvK


Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de invoering van de Wet langdurige zorg niet voor gekozen wordt om het scheiden van wonen en zorg verder vorm te geven en uit te werken;

constaterende dat de kosten van de langdurige zorg hoger zijn omdat de woon(huur)component hierin is meegenomen;

overwegende dat het scheiden van wonen en zorg leidt tot meer keuzevrijheid en diversiteit in wonen en een daling van de totale zorgkosten;

roept de regering op, het scheiden van wonen en zorg binnen de Wet langdurige zorg nader te onderzoeken en de Kamer voor de begroting 2016 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Agema


Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz

2014-09-24
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-168.html