Kamerstuk 33891-104

Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-104.html
ID: 33891-104

19,3 %
80,0 %

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

PvdA

CU

50PLUS/Klein

SGP

Van Vliet

SP

GL

CDA

GrBvK

PvdD

PVV


Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 11.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De verzekerde die onmiddellijk voorafgaand aan de intrekking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op grond van een indicatiebesluit is aangewezen op een zorgzwaartepakket 1 VV, 2 VV, 3 VV, 4 VV, 5 VV, 6 VV, 7 VV, 8 VV, 9b VV, 10 VV, 1 VG, 2 VG, 3 VG, 4 VG, 5 VG, 6 VG, 7 VG, 8 VG, 1 SGLVG, 1 LG, 2 LG, 3 LG, 4 LG, 5 LG, 6 LG, 7 LG, 1 ZGaud, 2 ZGaud, 3 ZGaud, 4 ZGaud, 1 ZGvis, 2 ZGvis, 3 ZGvis, 4 ZGvis of 5 ZGvis, dan wel, voor een meerderjarige verzekerde, op een zorgzwaartepakket 1 LVG, 2 LVG, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, wordt voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met een verzekerde ten aanzien van wie het CIZ heeft vastgesteld dat hij voldoet aan artikel 3.2.1, eerste of derde lid.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat verzekerden die op grond van een indicatiebesluit zijn aangewezen op een zorgzwaartepakket 1 VV, 2 VV, 3 VV, 1 LG, 3 LG, 1 ZGaud, 1 ZGvis, 1 VG en 2 VG, komen te vallen onder het overgangsregime van artikel 11.1.1, eerste lid, van het wetsvoorstel, in plaats van onder het tweede en derde lid van dat artikel.

Hiermee wordt voorkomen dat de verzorgingshuizen sluiten en beschermd wonen verdwijnt.

Agema