Stemming

Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen

19,3 %
80,0 %


Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

50PLUS/Klein

GrBvK

PvdD

SP

GL

SGP

CU

PVV

PvdA

VVD

CDA


Nr. 94 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie via de Wlz bekostigd gaan worden per 2016;

van mening dat dit in 2015 ook bekostigd moet worden;

verzoekt de regering, dit per 2015 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over woningaanpassingen en mobiliteitsmiddelen voor mensen die thuis wonen

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-94.html