Kamerstuk 33891-93

Motie van het lid Leijten over een passende plek voor kinderen als Dex

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-93.html
ID: 33891-93

22,7 %
76,7 %

SGP

GrBvK

D66

SP

PvdA

GL

PVV

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

CU

PvdD

Van Vliet

50PLUS/Klein


Nr. 93 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds geen plek voor kinderen als Dex is;

van mening dat dit geregeld dient te worden;

verzoekt de regering, een regeling te maken waarmee kinderen als Dex en hun ouders in de toekomst wél een passende plek kunnen creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten