Kamerstuk 33891-95

Motie van het lid Leijten over eerstelijnsverblijf op een verantwoorde manier overhevelen

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-95.html
ID: 33891-95

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle organisaties en inkopers die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf aangeven dat overheveling naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 te vroeg komt om dit goed te laten verlopen;

verzoekt de regering, het eerstelijnsverblijf pas over te hevelen als dit op een verantwoorde manier mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten