Stemming

Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken

70,0 %
29,3 %


50PLUS/Baay-Timmerman

PVV

VVD

GrBvK

PvdD

D66

GL

PvdA

CU

Van Vliet

CDA

SGP

SP

50PLUS/Klein


Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 9.1.7, zesde lid, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt in artikel 9.1.7 van het wetsvoorstel, het zesde lid geschrapt. Tot geheimhouding is de Rekenkamer namelijk reeds gehouden door artikel 91, vijftiende lid, van de Comptabiliteitswet 2001 (hierna: CW2001). Artikel 9.1.7, zesde lid, van het wetsvoorstel vormt bovendien een inbreuk op de standaardbevoegdheden en -werkwijze van de Algemene Rekenkamer zoals die zijn geregeld in de CW2001, zo heeft de Algemene Rekenkamer ook bij brief d.d. 5 september 2014 aan de Kamer bericht.

Indiener heeft tot doel de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken. Dit amendement regelt dat.

Keijzer


Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-68.html