Kamerstuk 33891-97

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-97.html
ID: 33891-97

56,7 %
42,7 %

PvdA

SP

D66

CU

GrBvK

50PLUS/Klein

PvdD

GL

CDA

SGP

Van Vliet

VVD

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 97 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om in de tweede fase de ouderenzorg en mogelijk de gehandicaptenzorg risicodragend te laten uitvoeren door private zorgverzekeraars;

van mening dat de inkoop van langdurige zorg uit dient te gaan van goede kwalitatieve zorg, ondersteuning en bescherming van zorgbehoevende mensen en dat inkoopbeleid niet uit dient te gaan van schadelast en het beperken daarvan;

spreekt uit dat de inkoop van de langdurige zorg niet risicodragend dient te worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten