Stemming

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg

56,7 %
42,7 %


GL

PVV

PvdA

50PLUS/Klein

GrBvK

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

CU

SP

PvdD

SGP

CDA

Van Vliet


Nr. 97 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om in de tweede fase de ouderenzorg en mogelijk de gehandicaptenzorg risicodragend te laten uitvoeren door private zorgverzekeraars;

van mening dat de inkoop van langdurige zorg uit dient te gaan van goede kwalitatieve zorg, ondersteuning en bescherming van zorgbehoevende mensen en dat inkoopbeleid niet uit dient te gaan van schadelast en het beperken daarvan;

spreekt uit dat de inkoop van de langdurige zorg niet risicodragend dient te worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-97.html