Kamerstuk 33891-87

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat geen nadere inkoopeisen gesteld worden via keurmerken.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-87.html
ID: 33891-87

29,3 %
70,0 %

PVV

CDA

PvdA

CU

SP

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

VVD

Van Vliet

D66

SGP

50PLUS/Klein

GL


Nr. 87 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De overeenkomsten bevatten geen bepalingen waarin een keurmerk voor de kwaliteit van de te verlenen zorg wordt vereist.

2. In het zesde lid, onder a, wordt na het «het tweede» ingevoegd: , 2a-de,.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement regelen dat er geen nadere inkoopeisen gesteld mogen worden via keurmerken.

Verschillende keurmerken in de zorg zeggen niets over de werkelijkheid van de zorg. Ze suggereren kwaliteit of goed personeelsbeleid, terwijl de realiteit totaal tegenovergesteld kan zijn. Daarnaast kost het verkrijgen van een keurmerk als mede het houden van het keurmerk veel geld dat niet besteedt kan worden aan de daadwerkelijke zorgverlening.

Meerdere kabinetten op rij hebben geprobeerd via keurmerken de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit leidde tot verstikkende bureaucratie en veel irritatie bij mensen die zorg nodig hebben en zij die zorg verlenen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert de kwaliteit van zorg. Dat mag niet vervangen worden door keurmerken. Daarom verhindert dit amendement dat keurmerken een rol spelen bij de inkoop van zorg.

Kwaliteit van zorg dient te worden gewaarborgd via kwaliteitsregels en professionele standaarden en de Inspectie voor de Gezondheidszorg dient hierop toe te zien.

Leijten