Kamerstuk 33891-96

Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-96.html
ID: 33891-96

12,0 %
87,3 %

CU

Van Vliet

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

VVD

PvdD

CDA

SP

GL

SGP

PVV

50PLUS/Klein

GrBvK


Nr. 96 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een zorgplan gemaakt wordt nadat er een zorgpakket dan wel zorgprofiel is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

constaterende dat bij niet passende indicatie iemand opnieuw indicatie moet aanvragen voor meerzorg of een andere extra zorgvorm;

van mening dat dit leidt tot onwenselijke onzekerheid en onnodige bureaucratie;

verzoekt de regering, het zorgplan leidend te laten zijn voor een nader te bepalen zorgprofiel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten