Stemming

Subamendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid

86,0 %
13,3 %


CDA

SGP

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

PvdD

PvdA

D66

50PLUS/Klein

SP

PVV

CU

Van Vliet

GrBvK

VVD


Nr. 73 HERDRUK1 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PIA DIJKSTRA

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber (stuk nr. 23) wordt «de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond» vervangen door: de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging, de culturele achtergrond en de seksuele gerichtheid.

Toelichting

Indieners steunen het uitgangspunt van de indieners van het amendement dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders rekening dienen te houden met de achtergrond van de verzekerde. Naast godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond dient daarbij naar de mening van de indieners ook seksuele gerichtheid te worden meegenomen.

Bergkamp P. Dijkstra


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-73-n1.html