Kamerstuk 33891-165

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-165.html
ID: 33891-165
Origineel: 33891-92
Wijzigingen: 33891-166

Nr. 165 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch specialistische

zorg vergeten zijn als doelgroep in de Wlz;

van mening dat het onwenselijk is om de zorg voor deze kinderen te

verdelen over verschillende wetten;

verzoekt de regering om, deze kinderen die qua zorgzwaarte in

aanmerking komen voor 24 uurszorg, maar met extra zorg thuis kunnen

blijven wonen, onder de Wet langdurige zorg te brengen, zoals spoor 1

in de brief van 9 september 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Bergkamp