Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking

99,3 %
0,0 %


SP

PvdA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

GL

PvdD

SGP

CDA

GrBvK

PVV

CU

VVD

50PLUS/Klein


Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88

Ontvangen 24 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Op verzoek van de verzekerde of van zijn vertegenwoordiger betrekt de zorgaanbieder de mantelzorger of mantelzorgers bij de besprekingen.

Toelichting

Dit amendement regelt expliciet dat eventuele mantelzorgers, op verzoek van de cliënt of diens vertegenwoordiger, betrokken kunnen worden bij gesprekken met de zorgaanbieder. Tijdens deze gesprekken worden onder andere afspraken gemaakt over de zorgverlening en de eventuele betrokkenheid van mantelzorgers hierbij. Mantelzorgers kunnen niet verplicht worden om zorgtaken op zich te nemen, noch kunnen cliënten worden verplicht om door mantelzorgers aangeboden ondersteuning te accepteren. Dit amendement regelt echter wel dat formele en informele zorg beter op elkaar afgestemd dienen te worden.

O. van Dijk Van ’t Wout


Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking

2014-09-24
Dossier: 33891
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-154.html