Kamerstuk 33891-80

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-80.html
ID: 33891-80

Nr. 80 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij algemene maatregel van bestuur kan het recht op zorg van minderjarige verzekerden onder bij die maatregel te bepalen voorwaarden worden uitgebreid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden. Dit kan onder andere zien op situaties waarin het kennelijk onredelijk is om kinderen niet onder de Wlz te brengen, hoewel zij niet aan alle toegangsvoorwaarden voldoen.

Dik-Faber Bergkamp