Kamerstuk 33891-118

Amendement van het lid Agema over verzorgingshuizen en het beschermd wonen in de Wlz

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 17 september 2014
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-118.html
ID: 33891-118

9,4 %
87,9 %

PvdA

D66

VVD

PvdA

D66

D66

VVD

PVV

PvdA

CDA

VVD

PvdD

GrBvK

PVV

CU

PvdA

D66

VVD

SGP

PvdA

PvdA

VVD

VVD

SP

PvdA

PvdD

VVD

PvdA

PVV

SP

GL

VVD

GL

PvdA

PVV

VVD

PvdA

PvdA

Van Vliet

VVD

SP

SP

CU

PvdA

PVV

VVD

VVD

VVD

PvdA

VVD

CDA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

CDA

VVD

SP

PVV

SP

VVD

VVD

PvdA

PvdA

CDA

PvdA

SP

D66

GL

VVD

PvdA

SP

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

PvdA

GL

CU

VVD

VVD

PvdA

SP

VVD

CDA

SP

PvdA

CU

CDA

SGP

VVD

PvdA

VVD

PVV

VVD

CDA

SP

VVD

VVD

GrBvK

CDA

VVD

VVD

PVV

VVD

PVV

CDA

D66

VVD

D66

D66

VVD

PvdA

CDA

PvdA

D66

PvdA

SP

SP

VVD

VVD

PVV

PvdA

D66

PvdA

PvdA

VVD

D66

CDA

PVV

CU

CDA

PvdA

VVD

PVV

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

VVD

VVD

D66

VVD

SGP

SP

SP

PvdA

CDA


Nr. 118 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. dagelijkse begeleiding en verzorging in een beschutte woonomgeving, omdat thuis wonen niet meer gaat;.

2. In onderdeel b, onder 2°, vervalt «zware» en «voortdurend».

3. In onderdeel d wordt na «de uitvoering» ingevoegd: en begeleiding.

Toelichting

Met dit amendement wordt de grondslag van de Wlz verbreed, zodat de verzorgingshuizen en het beschermd wonen er binnen vallen. De financiering wordt herstart en de instellingen worden heropend.

Agema