Kamerstuk 33891-123

Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 17 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-123.html
ID: 33891-123
Wijzigingen: 33891-145

Nr. 123 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «ernstig nadeel voor de verzekerde» ingevoegd: of zijn omgeving.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «ernstig nadeel voor hem zelf» vervangen door: ernstig nadeel voor hem zelf of zijn omgeving.

3. In het tweede lid wordt na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

ca. ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde: een situatie waarin personen in de omgeving van de verzekerde ernstig in hun veiligheid worden bedreigd.

Toelichting

Mensen met een aandoening of handicap die effect heeft op het denkvermogen en planningscapaciteiten zoals psychogeriatrische aandoeningen of verstandelijke handicaps, kunnen situaties veroorzaken die grote risico's betekenen voor de omgeving. Bijvoorbeeld het aanzetten van een gasfornuis. De wet dient deze risico's te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz.

Keijzer