Stemming

Motie van het lid Leijten over het zorgplan leidend laten zijn voor een te bepalen zorgprofiel

12,0 %
87,3 %


Van Vliet

50PLUS/Klein

SP

SGP

CU

CDA

VVD

PvdD

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

PVV

D66

GL

PvdA


Nr. 96 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een zorgplan gemaakt wordt nadat er een zorgpakket dan wel zorgprofiel is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

constaterende dat bij niet passende indicatie iemand opnieuw indicatie moet aanvragen voor meerzorg of een andere extra zorgvorm;

van mening dat dit leidt tot onwenselijke onzekerheid en onnodige bureaucratie;

verzoekt de regering, het zorgplan leidend te laten zijn voor een nader te bepalen zorgprofiel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-96.html