Kamerstuk 33891-20

Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde 'recht op zorg' zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 3 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-20.html
ID: 33891-20

88,0 %
11,3 %

50PLUS/Klein

CDA

GrBvK

SGP

D66

SP

PvdA

PVV

PvdD

Van Vliet

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

CU


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 3 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.2.1, eerste lid, aanhef, wordt na «recht op zorg» ingevoegd: die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is afgestemd.

Toelichting

Met onderhavig amendement wordt beoogd vast te leggen dat het verzekerde recht op zorg inhoudt dat de zorg op maat van de verzekerde is aangepast. De formulering sluit aan bij de ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo 2015.

Bergkamp