Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2017A0371115
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2017. Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten - 31389-153

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Agenderen voor het te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

23 november 2017

Besluitenlijst 2017A0090628
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017. Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) - 31389-152

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Niet controversieel verklaren.

6 april 2017

Besluitenlijst 2017A0041513
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 januari 2017. Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) - 31389-152

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierenwelzijn.

9 februari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0470414
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten - 31389-148

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.Natuur

12 februari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0140515
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Bestuurlijke boetes Wet dieren - 31389-147

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Betrekken bij het VAO Voedselschandaal Foppen en agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

27 november 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0139926
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten - 31389-145

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 4 september 2014, van 10.00 tot 14.00 uur.

11 september 2014

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0037213
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 maart 2014. Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘groot-wild-enquête’ - 31389-142

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.00-16.00 uur.Visserij

27 maart 2014

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2013A0523818
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2013. Antwoord op vragen van de commissie over de Positieflijst voor te houden zoogdieren - 31389-134

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierenwelzijn op 2 december 2013 van 10.00 tot 17.30 uur.
Besluit: De brieven op de agenda van het notaoverleg die betrekking hebben op het welzijn van paarden, zullen van deze agenda worden gehaald en worden aangehouden tot na afloop van het werkbezoek Paardenhouderij.

21 november 2013

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Besluitenlijst 2013A0275927
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 augustus 2013. Beantwoording op vragen commissie over ingrepen bij pluimvee - 31389-132

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om voor de procedurevergadering op 18 september a.s. een brief naar de Kamer te sturen waarin zij uiteenzet hoe de verdere procedure er uit ziet betreffende dit besluit en wanneer de andere besluiten naar de Kamer gestuurd worden.

5 september 2013

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2012A04482
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 juni 2013 Positieflijst voor te houden zoogdieren - 31389-130

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 juli 2013 om 12.00 uur.

26 juni 2013

Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Besluitenlijst 2012A02108
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren - 31389-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Niet controversieel.

30 mei 2012

Besluitenlijst 2011A05212
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur - 31389-91

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op maandag 21 mei 2012.

7 maart 2012

Besluitenlijst 2011A02359
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren - 31389-90

Indiener: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierhouderij op 14 december 2011 van 13.00-16.00 uur.

15 september 2011

Besluitenlijst 2009A05163
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 7 december 2009 Reactie op de amendementen wetsvoorstel dieren ingediend na de tweede termijn - 31389-89

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds betrokken bij plenaire afronding van Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren).

17 december 2009

Voorstel van wet (tweede lezing)
Besluitenlijst 2009A02411
Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 24 november 2009 Zesde nota van wijziging - 31389-66

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds betrokken bij plenaire afronding van Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) op 2 december 2009.

9 december 2009

Besluitenlijst 2009A02411
Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 2 december 2009 Zevende nota van wijziging inzake Wet dieren - 31389-82

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Reeds betrokken bij plenaire afronding van Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) op 2 december 2009.

9 december 2009

Besluitenlijst 2009A02409
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 29 oktober 2009 Reactie op de amendementen 31389 nrs. 41 t/m 43 en 61 t/m 63 voorstel voor een Wet dieren - 31389-65

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij plenaire afronding van Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31 389).

11 november 2009

Besluitenlijst 2009A02408
Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 26 oktober 2009 Vijfde nota van wijziging - 31389-64

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

28 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02407
Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 23 september 2009 Vierde nota van wijziging - 31389-13

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7 oktober 2009

Besluitenlijst 2009A02405
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 juli 2009 Derde Nota van wijziging - 31389-12

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling van het Wetsvoorstel een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31 389).

9 september 2009

Besluitenlijst 2008A01789
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 mei 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31389-9

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01789
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 mei 2009 Tweede nota van wijziging - 31389-10

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01789
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 21 april 2009 Reikwijdte en inhoud van het wetsvoorstel dieren; positieflijst voor het houden van dieren - 31389-8

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet dieren (31 389).

3 juni 2009

Besluitenlijst 2008A01791
Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 21 april 2009 Reikwijdte en inhoud van het wetsvoorstel dieren; positieflijst voor het houden van dieren - 31389-8

Indiener: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Besluit: Aangehouden tot ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op de Wet dieren.

29 mei 2009