Wetsvoorstel 31389 - 19 maart 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Wijzigingen voorgesteld door de regering
Voorstel van wet (tweede lezing)
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Nota van verbetering
Agenderen - plenair debat
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport