Stemming

Nader gewijzigde motie van het lid Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 127) over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

62,0 %
38,0 %


PvdD

VVD

SP

D66

SGP

CDA

PVV

50PLUS

CU

PvdA

GL


Nr. 131 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 127

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris van Economische Zaken de Raad voor Dierenaangelegenheden verzoekt, de voorwaarden waaronder dieren van de paarse lijst (bijlage 1c; dieren die kenners mogen houden) gehouden mogen worden nader uit te werken;

overwegende dat er zes diersoorten staan op de positieflijst (bijlage 1a; dieren die iedereen mag houden) en dat het opstellen van concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen per diersoort daarmee zeer doenbaar lijkt;

verzoekt de regering de Raad voor Dierenaangelegenheden te vragen om tevens per diersoort huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen te onderzoeken voor de zes dieren op de positieflijst (bijlage 1a; dieren die iedereen mag houden), en deze te betrekken bij zijn zienswijze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Nader gewijzigde motie van het lid Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 127) over richtlijnen voor dieren op de positieflijst

2013-07-01
Dossier: 31389
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-131.html