Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

798 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
25 november 2021 - 7 januari 2022
Het bericht ‘Vogelgriep grijpt heftiger dan ooit om zich heen: ‘Ze trillen en draaien alsof ze stomdronken zijn’’
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
17 november 2021 - 21 december 2021
Het artikel 'Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Tzum, ruim 122.000 kuikens afgemaakt'
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 november 2021 - 21 december 2021
Het bericht ‘‘Foute’ soja in duurzaam veevoer’
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 oktober 2021 - 15 december 2021
De Zembla-aflevering waaruit blijkt dat de verkoop van orka Morgan gebaseerd was op leugens.
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)

Alle
14 januari 2022
De wanpraktijken aan boord van vissersschepen op de Noordzee
Frank Wassenberg (PvdD)
Staghouwer
12 januari 2022
De enorm hoge kosten bij spoedhulp voor huisdieren
Frank Wassenberg (PvdD)
Dijkgraaf , Staghouwer
7 januari 2022
De berichten ‘Vogelgriepuitbraken ondanks ophokplicht, strop pluimveesector dreigt’ en ‘Europa kampt met zwaarste vogelgriepuitbraak ooit’
Thom van Campen (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
3 januari 2022
De procedure bij een geconstateerde overtreding door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) m.b.t. dierenwelzijn
Roelof Bisschop (SGP), Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
17 december 2021
De registratie van geitenlammetjes
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
10 december 2021
Het bericht ‘GLB-steun voor kalverhouders’.
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
9 december 2021
De plannen van dierentuinen om gorilla’s te doden
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 november 2021
Het slachten van ‘opdringerige’ konikpaarden in de Oostvaardersplassen
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 november 2021 - 21 december 2021
Het bericht ‘‘Foute’ soja in duurzaam veevoer’
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
26 november 2021 - 13 december 2021
De Regeling ten behoeve van de gerichte opkoop van veehouderijen ter vermindering van de stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden, zoals toegezonden aan de Kamer op 24 november
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
25 november 2021 - 7 januari 2022
Het bericht ‘Vogelgriep grijpt heftiger dan ooit om zich heen: ‘Ze trillen en draaien alsof ze stomdronken zijn’’
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
17 november 2021 - 21 december 2021
Het artikel 'Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Tzum, ruim 122.000 kuikens afgemaakt'
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
15 november 2021
De verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant
Leonie Vestering (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
2 november 2021
De sterfte en slacht van geitenlammetjes binnen een week na hun geboorte
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 oktober 2021 - 8 december 2021
Het bericht ‘Honderden veehouderijen bij natuurgebieden mogen toch uitbreiden’
Thom van Campen (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
29 oktober 2021 - 15 december 2021
De Zembla-aflevering waaruit blijkt dat de verkoop van orka Morgan gebaseerd was op leugens.
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
27 oktober 2021 - 26 november 2021
Het gedogen van ernstig dierenleed door botbreuken, bloedingen en ontwrichtingen bij tientallen miljoenen kuikens per jaar
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
15 oktober 2021 - 19 november 2021
Het misdrijf in Stroe waarbij een beschermde wolf is doodgeschoten
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU)
12 oktober 2021 - 16 november 2021
De klimaatimpact van door de veestapel uitgestoten methaan.
Derk Boswijk (CDA), Agnes Mulder (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president ) (CU), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
29 september 2021 - 2 november 2021
De noodzaak van consistent beleid ter bescherming van de volksgezondheid en het stellen van de juiste prioriteiten
Esther Ouwehand (PvdD)
Ferdinand Grapperhaus , Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)