Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

839 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 maart 2022 - 16 mei 2022
Het nieuws dat kalverhouders in de afgelopen maanden veel meer kalfjes hebben geïmporteerd uit Ierland
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 februari 2022 - 13 mei 2022
De zoveelste berichtgeving over ernstig onnodig en vermijdbaar lijden van dieren in Nederlandse slachthuizen en het nog altijd uitblijven van maatregelen
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 maart 2022 - 13 mei 2022
De zoönotische dreiging van het vogelgriepvirus
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers
24 februari 2022 - 13 mei 2022
Het bericht 'Levend koken van varkens in slachthuizen gaat nog altijd door'
Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Alle
19 mei 2022
Het feit dat boeren bang zijn dat koeien niet meer buiten mogen zonder vergunning
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 mei 2022
Het stikstofbeleid
Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
van der Ch. Wal-Zeggelink
17 mei 2022
Het bericht 'De Urker vloot ‘verdrinkt en niemand helpt ons’'
Derk Boswijk (CDA)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 mei 2022
De drempels die de NVWA opwerpt voor de opvang van honden uit het Oekraïense oorlogsgebied
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 mei 2022
De brief van de minister over “Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij” van 22 november 2021 en eerdere toezeggingen aan de sector
Caroline van der Plas (BBB)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 mei 2022
Het doden van zwanen op lugubere wijze
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
Het inschakelen van jagers bij tellingen van dieren.
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
Het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022
De naar schatting 400.000 mensen die al jarenlang in de stank van de vee-industrie wonen
Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 mei 2022
Fijnstof en stankoverlast
Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
2 mei 2022
Besmettelijke dierziekten naar aanleiding van het bericht ‘Varkens in Nood slaat alarm: Nederland niet klaar voor Afrikaanse varkenspest’
Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 april 2022
Het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus
Leonie Vestering (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
19 april 2022
Het openbaar maken van boetes
Caroline van der Plas (BBB)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
15 april 2022
De nieuwe vogelgriepuitbraak in de Gelderse Vallei en het feit dat dit ‘seizoen’ een vijfde van alle eenden in de eendenhouderij is vergast
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers , Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 april 2022
Dreigende olietekorten en compensatie voor visserij
Caroline van der Plas (BBB)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
1 april 2022
De noodzaak om de vraag naar veevoer terug te dringen nu hongersnood dreigt
Esther Ouwehand (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 maart 2022 - 13 mei 2022
De zoönotische dreiging van het vogelgriepvirus
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers
21 maart 2022
De overeenkomst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) voor het uitzetten van jonge paling, terwijl de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) aangeeft dat dit schadelijk is
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 maart 2022 - 12 april 2022
De verkoop van voormalige circusolifant Buba aan een circuspark in Hongarije
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 maart 2022 - 16 mei 2022
Het nieuws dat kalverhouders in de afgelopen maanden veel meer kalfjes hebben geïmporteerd uit Ierland
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)